Msza święta

9:00

katedra poznańska

„(…) Dąbrówczanki zawsze wypełniały – zarówno na wybitnych stanowiskach naukowych i społecznych oraz w zaciszu ogniska domowego wraz z dziećmi i wnukami – hasło, przemawiające ze sztandaru Dąbrówki: - „Gorejącą wiarą i głęboką wiedzą budujemy lepsze, jasne jutro”.
- Konstancja Swinarska, absolwentka i nauczycielka Dąbrówki, dyrektorka Liceum im. Klaudyny Potockiej

dalej

Festyn na boisku szkolnym

ul. Żeromskiego 8/12

”(…) przez długie lata spoglądała na nas Dąbrówka. Trzymała w ręku zapaloną świecę i książkę i patrząc mądrym, głębokim spojrzeniem zdawała się mówić: „tu w tej książce wiedzy jest mądrość życia, weźcie najwięcej światła dla siebie, dla innych, dla całej Polski”. Dziewczęce oczy w cichej zadumie wpatrywały się w ten obraz, dusze poiły się głęboką jego treścią. I zabrałyśmy go z sobą w życie.”
- Monika Hoffowa, absolwentka i nauczycielka Dąbrówki

dalej

Oficjalne rozpoczęcie

12:00

Progi szkoły przekroczyłam z przyciętymi na krótko włosami, „wbita” w przepisowy strój, granatowy fartuszek z białym kołnierzykiem, ciemne pończochy tzw. patentki i buty, zimą w granatowy lub czarny płaszcz oraz berecik z tzw. antenką. Na rękawach fartuszka i płaszcza widniała tarcza z numerem szkoły – solidnie przyszyta na dwa palce nad łokciem. Nie każda z nas przestrzegała te przepisy. Często numerek był przypięty agrafką lub szpilką, a sprawdzające nas u wejścia szkoły nauczycielki, a czasem dyrektorka, miały nie raz pokłute palce i była sroga nagana. Nasz kochany woźny służył nam potem dyżurną igłą i nitką. Skromna musiała być także torba na książki, zeszyty i przybory. Zeszyty i podręczniki musiały być owinięte w papier i być podpisane.
- Wacława Małecka, germanistka, absolwentka UAM, absolwentka Dąbrówki

dalej

Wspólny polonez

12:30

W 1979 roku siedzibą Dąbrówki stał się gmach przy ul. Żeromskiego 8/12. Mimo że uczniowie stracili piękne kasztanowce będące ozdobą podwórza poprzedniego budynku, zyskali jednak duży teren zielony, z boiskami i trawnikami, położony na tyłach szkoły, gdzie wiosną pachniały akacje, pod którymi można było prowadzić część lekcji.

Akcję przenosin Dąbrówki przeprowadziła dyrektor Zofia Dąbek, która przeszła na emeryturę w roku 1991. Stanowisko to przejęła Elżbieta Stryjakowska, nauczycielka matematyki. Jej wielkim wkładem w rozwój szkoły było wprowadzenie klas dwujęzycznych, które pierwotnie pracowały w cyklu pięcioletnim, a w roku 2001 powołanie również Gimnazjum Dwujęzycznego im. Dąbrówki.

dalej

Zwiedzanie szkoły/lunch

13:00 - 15:00

Gdy 1 września 1967 roku do Dąbrówki zawitali pierwsi chłopcy i szkoła została przemianowana na liceum koedukacyjne, istniejący sztandar utracił swą aktualność. Od tego momentu, przez okres sześciu lat, Dąbrówka nie posiadała własnego symbolu szkoły. Konkurs na nowy projekt sztandaru ogłoszono dopiero w 1973 roku. Na konkurs wpłynęły cztery projekty. Jury w składzie Danuta Gazińska i Władysław Marciuk dokonało oceny przedstawionych prac. Zwycięzcą konkursu został Marek Polski, uczeń z klasy IVa, gdyż jedynie jego praca spełniała warunki konkursu. Pozostali uczestnicy, Paweł Stępniowski i Longin Pawłowski, otrzymali wyróżnienia. Na uroczystości wręczenia nagród obecna była dyrektorka Zofia Dąbek i przedstawiciele komitetu rodzicielskiego.
Uroczyste pożegnanie starego sztandaru z wizerunkiem Dąbrówki, z okresu, gdy szkoła była tylko uczelnią żeńską oraz wręczenie szkole nowego sztandaru, odbyło się 28 maja 1973 roku w Sali Wielkiej Pałacu Kultury podczas koncertu z cyklu „Młodzież Szkolna Społeczeństwu Miasta Poznania” pod tytułem „Dla Ciebie Polsko”. Organizatorami koncertu byli dyrekcja szkoły, komitet rodzicielski, kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego oraz Pałac Kultury. Nowy sztandar został ufundowany przez młodzież, komitet rodzicielski oraz zakłady opiekuńcze szkoły „Eldom” i „Ziołolek”.

dalej

Zabawa niespodzianka

15:00

Na płacie sztandaru umieszczono wizerunek Orła Białego na czerwonym polu oraz napis haftowany złocistymi nićmi „VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w Poznaniu.” Wokół umieszczono ozdobniki o motywach roślinnych, liści i owoców dębiny, haftowane również złocistymi nićmi. Na odwrotnej stronie płatu, na ciemnoniebieskim polu, widniał nowy znak Dąbrówki. Wokół niego ozdobniki roślinne, takie same jak na stronie głównej płatu oraz gałązka oliwna i napis haftowany złocistymi nićmi „nauka – ojczyźnie”. Trzy boki płatu były obszyte złocistymi frędzlami.
Nowy sztandar liceum koedukacyjnego przechowywany był w szklanej gablocie w głównym holu szkoły. Obok niego zawisł również stary sztandar, kopia pierwowzoru sztandaru Dąbrówki z 1947 roku.

dalej

W dniu 1 września 2001 roku Rada Miasta Poznania tworzy Gimnazjum Dwujęzyczne z siedzibą w budynku VII Liceum im. Dąbrówki przy ul. Żeromskiego. Patrona dla nowo utworzonej szkoły wybrano w 2002 roku podczas referendum uczniowskiego. Jednomyślnie została nim Dąbrówka. Uznano, że nadanie imienia Dąbrówki, które odtąd uczniowie gimnazjum będą dzielić ze starszym koleżeństwem, pozwoli na kontynuowanie dąbrówczańskiej tradycji szkoły i na wychowanie w poszanowaniu jej bogatego dziedzictwa kulturowego .
Oficjalna uroczystość nadania imienia Dąbrówki Gimnazjum Dwujęzycznemu oraz przekazanie szkole sztandaru odbyła się w listopadzie 2004 roku podczas obchodów dorocznego święta szkoły. Uroczystość była poprzedzona swoistą wyprawą na Ostrów Tumski, gdzie poczty sztandarowe obu szkół, noszących od tego dnia wspólne imię „Dąbrówki”, pochyliły się nad miejscem, które jest związane z piastowymi początkami naszej państwowości i naszego miasta. W ten sposób uczyniono zadość tradycji, której znak obie szkoły nieść będą na swych sztandarach.

dalej

Zabawy, kawa, karaoke

16:30

„ Bo ja się uczę … ”

Bo ja się uczę największej sztuki życia:
Uśmiechać się zawsze i wszędzie
I bez rozpaczy znosić bóle,
I nie żałować tego co przeszło,
I nie bać się tego co będzie!
Poznałam smak głodu
I bezsennych nocy (to było dawno)
I wiem jak kłuje zimno,
Gdy w kłębek chciałbyś skulony,
Uchronić się od chłodu.
I wiem co znaczy lać łzy niemocy
W niejeden dzień jasny,
Niejedną noc ciemną.

I nauczyłam się popędzać myślami
Czas, co bezlitośnie lubi się dłużyć
I wiem jak ciężko trzeba walczyć z sobą,
Aby nie upaść i nie dać się znużyć
Nie kończącą zda się drogą ...

I dalej uczę się największej sztuki życia:
Uśmiechać się zawsze i wszędzie
I bez rozpaczy znosić bóle,
I nie żałować tego co przeszło,
I nie bać się tego co będzie!

Irena (Nenia) Bobowska

dalej

Zakończenie

18:00

W roku 2007, po wieloletnich rządach kobiecych, funkcję dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Dąbrówki objął Paweł Kozłowski, który w krótkim czasie dokonał niemożliwego – przekształcił szkołę w placówkę jednozmianową.

Mijają lata, każdy z nas
już własną drogę ma,
lecz gdy przychodzi wspomnień czas,
pieśń śpiewa, którą zna.
Dąbrówko nasza wiecznie trwaj
jak dawniej, tak i dziś.


Piotr Andrzejewski, Hymn Dąbrówki

dalej

Patronat honorowy


Marszałek Województwa Wielkopolskiego


Prezydent Miasta Poznania


Arcybiskup Metropolita Poznański


Wielkopolski Kurator Oświaty

Patroni medialni

WTK     epoznan.pl